jueves, 31 de diciembre de 2009

HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL A MALLORCA


"APORTACIONS A LA HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL A MALLORCA". JOSEP MASSOT I MUNTANER. PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT. BARCELONA 2009. 200 págs. A les hores de 2009 cal preguntar què podem dir més sobre el erudit i prolífic historiador Josep Massot i Muntaner, que no s'hagi dit ja. Podríem recordar que el seu primer artícle, amb la temàtica dels successos ocorreguts durant la guerra civil a Mallorca, el va publicar el 1965, i des de llavors no ha parat de fer-nos autèntics regals pels amants de la historiografía. En aquesta ocasió, i amb motiu del 70 aniversari de la fi bèl.lica del conflicte que va ensangonar a Espanya, ens amplia algun dels temes que tant prestigi li van proporcionar, com la publicació de l'exitòs treball sobre “la Guerra Civil a Mallorca”, “El Franquisme a Mallorca” i llibres monogràfics referents a personatges claus en la historiografía local com van ser alguns alts religiosos, militars, diplomàtics, i personatges vinguts de tierras de fora que van deixar empremta entre les illenques. En aquesta ocasió es recull amplia información oral i escrita sobre la repressió exercida sobre un ampli grup de mallorquins. Publica una sèrie de treballs, en bona part inèdits, que aporten informació molt valuosa referente a les Balears durant la Guerra Civil. A través dels seus capítulos, i relatiu al desembarcament de Bayo, veiem desfilar un grup d'oficials, els coneguts com "Jinetes de Alcalá" on es relata les dificultats que es van trobar dintre de les forces revoltades, la por a no poder rebutjat el desembarcament, on s'ofereixen dades procedents de primera mà de l'arxiu privat d' algun alt militar, així com el paper desenvolupat per la gent de Son Servera, dades aportades després de consultar arxius privats relatius a la defensa de Mallorca. En un altre capítol es descriu la dura repressió exercida en Manacor, obtenida gràcies a 2 entrevistes inèdites i la història del seu alcalde que va ser perseguit, localizat i assassinat . Un capítol es dedica a les "Dones Republicanes" sobre un llibre de M. Capella. En un altre dels capítuls s'ofereix el text d'una ponència desenvolupada en unes Jornades dedicades al polític i escriptor balear Joan Estelrich, on s'ofereixen noves dades i documentació referente a la seva actuació. Com bé assegura el seu prestigiós autor, en relació al tema del conflicte bèl.lic hispano, que "sobre els fets a les Balears, tot ens demostra que encara no ho sabem tot, i ens queda molt per descobrir, per la qual cosa, queda molta tasca per fer". En aquesta ocasió ens ofereixen noves dades de personalitats que es van sumar a la revolta. Llibre molt recomanat per a tots els amants de la historiografía local, la Guerra Civil i la Història en general. No defraudarà als que s'interessin per la temàtica tractada

“APORTACIONS A LA HISTÒRIA DE LA GUERRA CIVIL A MALLORCA”. JOSEP MASSOT I MUNTANER. PUBLICACIONS DE L’ABADÍA DE MONTSERRAT. BARCELONA 2009. 200 PÀGS.
A las alturas del 2009 cabe preguntarse qué podemos decir más sobre el erudito y prolífico historiador Josep Massot i Muntaner, que no se haya dicho ya. Podríamos recordar que su primer artículo, con la temática de los sucesos ocurridos durante la guerra civil en Mallorca, lo publicó en 1965, y desde entonces no ha parado de hacernos auténticos regalos para los amantes de la historiografía. En esta ocasión, y con motivo del 70º aniversario del fin bélico del conflicto que ensangrentó a España, nos amplía alguno de los temas que tanto prestigio le proporcionaron, como la publicación del exitoso trabajo sobre la “Guerra Civil a Mallorca”, “El Franquisme a Mallorca” y libros monográficos dedicados a personajes claves en la historiografía local como fueron algunos altos religiosos, militares, diplomáticos, y personajes venidos de tierras lejanas que dejaron huella entre las gentes isleñas. En esta ocasión amplía y recoge información oral y escrita sobre la represión ejercida sobre un amplio grupo de mallorquines. Publica una serie de trabajos, en buena parte inéditos, que aportan información muy valiosa sobre las Baleares durante la Guerra Civil. A través de sus capítulos, y relativo al desembarco de Bayo, vemos desfilar a un grupo de oficiales conocidos como los “Jinetes de Alcalá”, donde se relata las dificultades que se encontraron las fuerzas sublevadas para rechazar el desembarco, donde se ofrecen datos de primera mano procedentes del archivo privado de algún alto militar, así como el papel desarrollado por las gentes de Son Servera, datos aportados después de consultar archivos privados relativos a la defensa de Mallorca. En otro capítulo se describe la dura represión ejercida en Manacor, obtenida a través de 2 entrevistas inéditas y la historia de su alcalde que fue perseguido, localizado y asesinado. Un capítulo está dedicado a las “Dones Republicanes” sobre un libro de M. Capella. En otro de los capítulos se ofrece el texto de una ponencia desarrollada en unas Jornadas dedicadas al político y escritor balear Joan Estelrich, donde se ofrecen nuevos datos y documentación referente a su persona. Como bien asegura su prestigioso autor, en relación al tema del conflicto bélico hispano, “sobre lo ocurrido en las Baleares, todo nos demuestra que todavía no lo sabemos todo, y nos queda mucho por descubrir, por lo que queda mucha tarea pendiente”. En esta ocasión nos ofrece nuevos datos de personalidades que se sumaron a la rebelión. Libro muy recomendado para todos los amantes de la historiografía local, la Guerra Civil y la Historia en general. No defraudará a los que se interesen por la temática tratada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario