martes, 12 de enero de 2010

L'INTENT FRANQUISTA DE GENOCIDI CULTURAL A CATALUNYA“L’INTENT FRANQUISTA DE GENOCIDI CULTURAL CONTRA CATALUNYA”. PUBLICACIONS DE L’ABADÍA DE MONTSERRAT. BARCELONA 2009.
El seu autor, mort el 2008, és àmpliament conegut, dins de les seves múltiples facetes com a advocat, resistent antifranquista, polític, candidat a la Presidència de la Generalitat catalana, precursor de les polítiques públiques de recuperació de la memòria històrica, i durant 15 anys director del Centre d'Història Contemporània de Catalunya. La primera edició d'aquest llibre es va publicar el 1995 i es va esgotar fa anys. Hi ha un precedent d'un llibre publicat el 1973, en terres franceses, que va aparèixer amb el títol de "Catalunya sota el règim franquista. Informe sobre la persecució de la llengua i la cultura de Catalunya pel règim del general Franco". Josep Benet el va publicar sota pseudònim i els 2.000 exemplars es van exhaurir ràpidament. Després de la mort de Franco l'obra va ser reeditada a Catalunya i es va tornar a esgotar el 1979. El seu autor va citar en el pròleg que el treball presentat no és una reedició de l'anterior de fa 20 anys sinó una obra nova, que ha comptat amb les transcripcions anteriors i ha estat enriquida amb noves i importants documentacions i publicat amb el títol amunt enunciat. És un bon treball realitzat per Benet, tot i la desaparició de documents que li hagués agradat poder consultar. És coneguda l'ordre del ministre Martín Villa de la destrucció del continguts de tots els arxius de les organitzacions locals i provincials del Movimiento, un cop Suárez va decidir dissoldre l'anomenat Movimiento l'abril de 1977. El llibre tracta molt àmpliament la persecució de la llengua, la cultura i la identitat nacional catalana. Gran treball, molt documentat, de gran meticulositat. Abasta el període d'inici de la guerra civil fins a finals de la dècada dels anys 40, període en què la persecució franquista havia aconseguit els seus objectius de que la llengua catalana hagués desaparegut de la vida pública catalana. Es narra una cronologia des del Decret de Nova Planta fins a la II República, la situació legal del català durant la II República, la situació contra el catalanisme i contra l'autonomia catalana, la situació en temps de guerra dins de la zona franquista, la mateixa després de l'arribada de les tropes franquistes a terra catalana fins a la total ocupació del territori català i els primers anys, que van generar l'alt grau de repressió en tots els àmbits amb canvis de noms, prohibicions expresses, desaparició de monuments, retolacions, articles en contra, etc. Llibre imprescindible per conèixer el que va passar a Catalunya en una època concreta i les seves posteriors conseqüències i poder entendre part de la història catalana actual. Molt recomanable per a tots els amants de la historiografia catalana, els interessats en temps de la República i primers anys del règim franquista en terres catalanes.


“L’INTENT FRANQUISTA DE GENOCIDI CULTURAL CONTRA CATALUNYA”. PUBLICACIONS DE L’ABADÍA DE MONTSERRAT. BARCELONA 2009.
Su autor, fallecido en 2008, es sobradamente conocido, dentro de sus múltiples facetas como abogado, resistente antifranquista, político, candidato a la Presidencia de la Generalitat catalana, precursor de las políticas públicas de recuperación de la memoria histórica, y durante 15 años director del Centre de Història Contemporànea de Catalunya. La primera edición de este libro se publicó en 1995 y se agotó hace años. Existe un precedente de un libro publicado en 1973, en tierras francesas, que apareció con el título de “Catalunya sota el règim franquista. Informe sobre la persecució de la llengua i la cultura de Catalunya pel règim del general Franco”. Josep Benet lo publicó bajo pseudónimo y los 2000 ejemplares se agotaron rápidamente. Tras la muerte de Franco la obra fue reeditada en Cataluña y se volvió a agotar en 1979. Su autor citó en el prólogo que el trabajo presentado no es una reedición del anterior de hace 20 años sino una obra nueva, que ha contado con las transcripciones anteriores y han sido enriquecida con nuevas e importantes documentaciones y publicado con el título arriba enunciado. Es un buen trabajo realizado por Benet, a pesar de la desaparición de documentos que le hubiese gustado poder consultar. Es conocida la orden del ministro Martín Villa de la destrucción del contendido de todos los archivos de las organizaciones locales y provinciales del Movimiento, una vez que Suárez decidió disolver el llamado Movimiento en abril de 1977. El libro trata muy ampliamente la persecución de la lengua, la cultura y la identidad nacional catalana. Gran trabajo, muy documentado, de gran meticulosidad. Abarca el período de inicio de la guerra civil hasta finales de la década de los años 40, período en que la persecución franquista había conseguido sus objetivos de que la lengua catalana hubiese desaparecido de la vida pública catalana. Se narra una cronología desde el Decreto de Nova Planta hasta la II República, la situación legal del catalán durante la II República, la situación contra el catalanismo y contra la autonomía catalana, la situación dentro de la zona franquista, la misma tras la llegada de las tropas franquistas a tierra catalana hasta la total ocupación del territorio catalán y los primeros años lo que generó el alto grado de represión en todos los ámbitos con cambios de nombres, prohibiciones expresas, desaparición de monumentos, rotulaciones, artículos en contra, etc. Libro imprescindible para conocer lo que ocurrió en Cataluña en una época concreta y sus posteriores consecuencias y poder entender parte de la historia catalana actual. Muy recomendable para todos los amantes de la historiografía catalana, los interesados en tiempos de la República y primeros años del régimen franquista.

No hay comentarios:

Publicar un comentario